BACALAUREAT

AN ȘCOLAR 2023 -2024

 

Examenul național de bacalaureat 2024  (ambele sesiuni) se va desfășura  în conformitate cu prevederile   ordinului de ministru 6.156/31.08.2023 și ale   

Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat - 2011  (aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010).
 


 

privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere  europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de
                         evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare
​                        a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2024

Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului) -(fișier editabil - arhivă ZIP)